บอกบุญ..กระจ่ายข่าว..สร้างบารมี...!!! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อครั้งยิ่งใหญ่ องค์แม่พระธรณีบีบมวยผม
งานไหว้ครูบูรพาจารย์ประจำปี 2557
ณ วัดกระต่ายเต้น ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โดย พระปลัดสมัย สมจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดกระต่ายเต้น พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินงาน
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557
เวลา 15.29 น. พิธีเททองหล่อ องค์แม่พระธรณีบีบมวยผม
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557
เวลา 09.09 น. พิธีครอบเศียรบรมครู
เวลา 19.09 น. พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.09 น. พิธีตัดสินบน
ติดต่อสอบถามข้อมูลร่วมทำบุญได้ที่ โทร 034-541282 เลขาฯ 086-3563302
ทางเว็บไซต์ www.watkrataiten.com ได้ทุกวันและเวลา..สำหรับร้านค้าเปิดจองร้าน
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ติดต่อจองร้านที่วัด คุณสะท้าน โทร 081-7592911