ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557

    ณ วัดกระต่ายเต้น ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
    ประธานองค์กฐิน คุณแม่เกลี้ยง เพไร พร้อมบุตร - ธิดา คุณแม่คาหง แซ่ตั้ง